Innsikt og rapportering

Innsikt i egen virksomhet er kritisk for å lykkes. Med enkel tilgang til relevante analyser får du bedre grunnlag til å treffe riktige beslutninger, styre aktiviteter og tilrettelegge strategier for nettbutikkens videre drift. Hent ut rapporter på lager status, salgstall og trafikk med få tastetrykk.

Skaff deg innsikten du behøver for å gjøre de rette valgene. For å kunne skalere driften krever det kontinuerlig optimalisering med innsikt i verdifull data. Dette innebærer nedstrippet statistikk i form av konkrete tall for å imøtekomme dine kunders etterspørsel og behov. Relevant trafikk statistikk som; hvem de besøkende er, hvilke kilder de kommer fra, hva de søker etter og hva som engasjerer, er kritiske variabler som sikrer videre tilrettelegging av potensielle inntektstrømmer. 

Lær deg å bruke nyttig informasjonsgrunnlag i dashbordet om hvilke kanaler de besøkende stammer fra og hvor de evt. faller av, for å kunne ta i bruk strategiske beslutninger knyttet til markesføring. Analytics som ditt kontrollsystem vil hjelpe deg til å identifisere salgstrakten for å predikere nye salgsmarginer. Hent ut daglige rapporter på alt i fra kunders kjøpsatferd og lager status, til brutto og netto salgsvolum, markedsføringsaktiviteter og kupponger, eller få oversikt over best selgende produkter.

Økt lønnsomhet på nett?

Våre Geenie's er e-handels eksperter som er her for å oppfylle din visjon og bringe den til live gjennom et strategisk oppsett tilpasset din verdikjede og forretning. Ta et skritt mot flere trofaste kunder og velg Geenie Commerce som din neste nettbutikk.